LP/2019/386 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5574-13093/2019/KBR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru v znení neskorších predpisov a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/386
Dátum začiatku MPK: 20.05.2019
Dátum konca MPK: 31.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)