LP/2019/385 Informácia o plnení úloh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2017-2018 a návrh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2019-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S06870-2019-OZS-1
Podnet: Informácia o plnení úloh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017-2018 a návrh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2019-2020 (ďalej len „NPDZ a plán realizácie úloh“) sa iniciuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 4 z 10. januára 2018
úlohy B.3.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/385
Dátum začiatku MPK: 17.05.2019
Dátum konca MPK: 30.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 07.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)