LP/2019/382 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agen
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-167-349
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/382
Dátum začiatku MPK: 20.05.2019
Dátum konca MPK: 07.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 23.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)