LP/2019/379 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 28. mája 2019 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 041728/2019-EKOP-0069935
Podnet: uznesenie vlády SR č. 518/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/379

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)