LP/2019/375 Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-83/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/375
Dátum začiatku MPK: 16.05.2019
Dátum konca MPK: 05.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)