LP/2019/374 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/7615
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čerpanie prostriedkov do konca roka 2019
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/374
Dátum začiatku MPK: 21.05.2019
Dátum konca MPK: 27.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 22.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)