LP/2019/373 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/007928/2019-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/373
Dátum začiatku MPK: 16.05.2019
Dátum konca MPK: 05.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2019
Ukončenie štádia: 14.08.2019
Začiatok štádia: 09.08.2019
Ukončenie štádia: 14.08.2019
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)