LP/2019/372 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 6759/2019-430/OPK
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/372
Dátum začiatku MPK: 15.05.2019
Dátum konca MPK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)