LP/2019/370 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2015 – 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004668
Podnet: Úloha B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 213 z 29. apríla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/370
Dátum začiatku MPK: 15.05.2019
Dátum konca MPK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)