LP/2019/368 Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004675
Podnet: Úloha B.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 213 z 29. apríla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/368
Dátum začiatku MPK: 15.05.2019
Dátum konca MPK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)