LP/2019/367 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 7665/2019-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/367
Dátum začiatku MPK: 17.05.2019
Dátum konca MPK: 06.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)