LP/2019/358 Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 08680/2019/SV/37830-M
Podnet: V súlade s uznesením vlády SR č. 555 z 29. novembra 2017 bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/358
Dátum začiatku MPK: 22.05.2019
Dátum konca MPK: 04.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)