LP/2019/356 Štvrtá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 008033/2019-OIĽZ-0066741
Podnet: uznesenie vlády SR č. 686 zo 16. decembra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/356
Dátum začiatku MPK: 13.05.2019
Dátum konca MPK: 24.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.05.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)