LP/2019/35 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení
Legislatívna oblasť: Správne právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004064
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/35
Dátum začiatku MPK: 16.01.2019
Dátum konca MPK: 05.02.2019
Novelizované predpisy: 387/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

372/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

40/1964 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

93/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

474/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

488/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)