LP/2019/349 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5424-1/2019/SVL OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/349
Dátum začiatku MPK: 09.05.2019
Dátum konca MPK: 22.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 14.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)