LP/2019/348 Plán obnovy relevantných budov 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 06591/2019/SV-36756-M
Podnet: Na základe zákona č. 321/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/348
Dátum začiatku MPK: 13.05.2019
Dátum konca MPK: 24.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019