LP/2019/346 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004541
Podnet: Bod C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení bodu D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: (čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády)
Posledná zmena: 10.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/346
Dátum začiatku MPK: 07.05.2019
Dátum konca MPK: 14.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 07.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)