LP/2019/342 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4329/2019 (1929-2019)
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/342
Dátum začiatku MPK: 20.06.2019
Dátum konca MPK: 11.07.2019
Dôvod zrušenia MPK: Potreba doplnenia dôvodovej správy
Novelizované predpisy: 52/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.05.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: