LP/2019/341 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb a návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce za účelom boja proti podvodom na DPH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011581/2019-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/341
Dátum začiatku MPK: 02.05.2019
Dátum konca MPK: 16.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 20.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)