LP/2019/340 Návrh na uzavretie Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2019/003166-011
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/340
Dátum začiatku MPK: 02.05.2019
Dátum konca MPK: 23.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: