LP/2019/34 Akčný plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu na obdobie rokov 2019-2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/002093
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/34
Dátum začiatku MPK: 15.01.2019
Dátum konca MPK: 28.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)