LP/2019/336 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/012185/2019-622
Podnet: § 48 ods. 2
§ 70 ods. 2 a § 74 ods. 14 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predložením návrhu na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote sa zabezpečí potreba prijatia vyhlášky tak, aby bola včas vytvorená jednotná štruktúra hlásení a jednotné formuláre na vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier.
Posledná zmena: 11.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/336
Dátum začiatku MPK: 30.04.2019
Dátum konca MPK: 10.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)