LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7945/2019/BA
Podnet: § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/332
Dátum začiatku MPK: 26.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)