LP/2019/33 Návrh zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 266/2019/LO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/33
Dátum začiatku MPK: 15.01.2019
Dátum konca MPK: 28.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)