LP/2019/327 Správa o priebehu a výsledkoch XIV. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 049546/2019-OIĽZ-0058413
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/327
Dátum začiatku MPK: 26.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)