LP/2019/31 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4385/2019-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/31
Dátum začiatku MPK: 15.01.2019
Dátum konca MPK: 04.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)