LP/2019/308 Návrh na trvalé zabezpečenie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 049805/2019-INPO
Podnet: Na základe uznesenia č. 285/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/308
Dátum začiatku MPK: 26.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)