LP/2019/30 Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov