LP/2019/30 Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 48464/2018/120
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 145 z 29. marca 2017 k aktualizácii úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika a väzenstvo
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/30
Dátum začiatku MPK: 17.01.2019
Dátum konca MPK: 06.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 06.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 19.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.07.2019
Ukončenie štádia: 19.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)