LP/2019/295 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/010200/2019-621
Podnet: na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/295
Dátum začiatku MPK: 17.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019
Novelizované predpisy: 392/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

80/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)