LP/2019/292 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12239/2019-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/292
Dátum začiatku MPK: 17.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)