LP/2019/290 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie v
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 15923/2019-2062-24465
Podnet: § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/290
Dátum začiatku MPK: 17.04.2019
Dátum konca MPK: 13.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: