LP/2019/289 Návrh na riešenie priestorovej situácie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Zmluvy, dohody a dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 37507/26907/2019-41
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/289
Dátum začiatku MPK: 17.04.2019
Dátum konca MPK: 03.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 03.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)