LP/2019/286 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 38403/2019-110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/286
Dátum začiatku MPK: 06.05.2019
Dátum konca MPK: 27.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)