LP/2019/284 Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: Z019606-2019-ŠT2
Podnet: v zmysle uznesenia vlády SR č. 468 z 11. 10.2017
úlohy B.2.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/284
Dátum začiatku MPK: 16.04.2019
Dátum konca MPK: 02.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.05.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)