LP/2019/279 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Legislatívna oblasť: Kontrolný systém
Kontrolné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/007830/2019-1411
Podnet: § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/279
Dátum začiatku MPK: 15.04.2019
Dátum konca MPK: 09.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)