LP/2019/277 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-24-5/2019/OMPV
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je koordinácia zabezpečenia vyslania so zahraničným partnerom.
Posledná zmena: 19.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/277
Dátum začiatku MPK: 12.04.2019
Dátum konca MPK: 18.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.04.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)