LP/2019/273 Správa o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 028467/2019-ORPO-0055795
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/273
Dátum začiatku MPK: 27.05.2019
Dátum konca MPK: 07.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)