LP/2019/270 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019 – 2048

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4113/2019-6.1
Podnet: § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov EÚ pilot č. 8936(2016)ENV
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/270
Dátum začiatku MPK: 10.04.2019
Dátum konca MPK: 25.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)