LP/2019/266 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 120/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 120/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/009326/2019-652
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/266
Dátum začiatku MPK: 10.04.2019
Dátum konca MPK: 03.05.2019
Novelizované predpisy: 120/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 03.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)