LP/2019/259 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: LPO - 2367/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/259
Dátum začiatku MPK: 09.04.2019
Dátum konca MPK: 02.05.2019
Novelizované predpisy: 300/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)