LP/2019/258 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10354/2019-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace február až máj 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/258
Dátum začiatku MPK: 09.04.2019
Dátum konca MPK: 02.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: