LP/2019/256 Návrh na uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 039479/2019-OPEU-0031942
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/256
Dátum začiatku MPK: 10.04.2019
Dátum konca MPK: 03.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 03.05.2019