LP/2019/25 Riadne predbežné stanovisko - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1541/2019-613
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zdôvodnenie skráteného MPK – Riadne predbežné stanovisko musí byť doručené do Výboru NR SR pre európske záležitosti do 22.1.2019.
Posledná zmena: 22.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/25
Dátum začiatku MPK: 15.01.2019
Dátum konca MPK: 21.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)