LP/2019/249 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slo
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995
Legislatívna oblasť: Správne právo
Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: LPO - 5082/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/249
Dátum začiatku MPK: 09.04.2019
Dátum konca MPK: 02.05.2019
Novelizované predpisy: 461/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)