LP/2019/244 Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 6721/2019-7.1.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu zabezpečiť čo najskôr možnosť realizácie opatrenia zameraného na náhradu zastaraných kotlov na pevné palivo nízkoemisnými kotlami na zemný plyn v domácnostiach vzhľadom na infringement zo strany EK voči SR v súvislosti s nedodržiavaním limitných hodnôt pre prachové častice
Posledná zmena: 17.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/244
Dátum začiatku MPK: 08.04.2019
Dátum konca MPK: 12.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)