LP/2019/242 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (čl. 50) dňa 10. apríla 2019 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 041728/2019-EKOP-0049359
Podnet: uznesenie vlády SR č. 518/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/242
Dátum ukončenia procesu: 10.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)