LP/2019/241 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SO2045-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/241
Dátum začiatku MPK: 05.04.2019
Dátum konca MPK: 29.04.2019
Novelizované predpisy: 525/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 08.07.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.07.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)