LP/2019/240 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 18621/2019/SCDPK/43547-M
Podnet: bod B.22. uznesenia vlády SR č. 469/2018 z 10. októbra 2018 bod B.7. uznesenia vlády SR č. 228/2018 zo 16. mája 2018 z 10. októbra 2018 bod B.7. uznesenia vlády SR č. 228/2018 zo 16. mája 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/240
Dátum začiatku MPK: 05.04.2019
Dátum konca MPK: 29.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)