LP/2019/24 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k vyhláške MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného a vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/006628/2019-613
Podnet: Na základe § 70 ods. 14 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/24
Dátum začiatku MPK: 15.01.2019
Dátum konca MPK: 04.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)